Dasar Privasi

Dasar Privasi

D terakhir: 27 Mei 2020

Dasar Privasi ini menjelaskan dasar dan prosedur kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan maklumat Anda ketika Anda menggunakan Layanan dan memberitahu Anda tentang hak privasi Anda dan bagaimana undang-undang melindungi Anda.

Kami menggunakan data Peribadi Anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, Anda menyetujui pengumpulan dan penggunaan maklumat sesuai dengan Dasar Privasi ini. Dasar Privasi ini telah dibuat dengan bantuan  Penjana Dasar Privasi .

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Kata-kata yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditentukan dalam keadaan berikut. Definisi berikut akan mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Dasar Privasi ini:

 • Anda  bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, sebagaimana yang berlaku.

 • Syarikat  (disebut sebagai "Syarikat", "Kami", "Kami" atau "Kami" dalam Perjanjian ini) merujuk kepada Guangdong Gani (Group) Ceramics Co., Ltd, 2nd-5th Floor, T10 Smart City, No. 28 Jihua 1st Road, Chancheng District, Foshan, Guangdong, China.

 • Afiliasi  bermaksud entiti yang mengawal, dikendalikan oleh atau berada di bawah kawalan bersama dengan pihak, di mana "kawalan" bermaksud pemilikan 50% atau lebih saham, kepentingan ekuiti atau sekuriti lain yang berhak memilih pemilihan pengarah atau pihak pengurusan lain .

 • Akaun  bermaksud akaun unik yang dibuat untuk Anda mengakses Perkhidmatan kami atau bahagian Perkhidmatan kami.

 • Laman web  merujuk kepada GANI Marble Tiles, Ceramic Floor Tiles, Wall Tiles, Porcelain Tile, diakses dari  www.ganimarbletiles.com

 • Perkhidmatan  merujuk kepada Laman Web.

 • Negara  merujuk: China

 • Penyedia Perkhidmatan  bermaksud mana-mana orang semula jadi atau undang-undang yang memproses data bagi pihak Syarikat. Ini merujuk kepada syarikat pihak ketiga atau individu yang dipekerjakan oleh Syarikat untuk memfasilitasi Perkhidmatan, untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak Syarikat, untuk melakukan perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau untuk membantu Syarikat dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan digunakan.

 • Perkhidmatan Media Sosial pihak ketiga  merujuk kepada mana-mana laman web atau laman web rangkaian sosial di mana Pengguna boleh log masuk atau membuat akaun untuk menggunakan Perkhidmatan.

 • Data Peribadi  adalah segala maklumat yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau dikenali.

 • Kuki  adalah fail kecil yang diletakkan di komputer, peranti mudah alih atau peranti lain oleh laman web, yang mengandungi perincian sejarah penyemakan imbas anda di laman web tersebut di antara banyak kegunaannya.

 • Peranti  bermaksud sebarang peranti yang dapat mengakses Perkhidmatan seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.

 • Data Penggunaan  merujuk kepada data yang dikumpulkan secara automatik, baik yang dihasilkan oleh penggunaan Perkhidmatan atau dari infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (sebagai contoh, tempoh lawatan halaman).

Mengumpulkan dan Menggunakan Data Peribadi Anda

Jenis Data yang Dikumpulkan

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan Kami, Kami mungkin meminta Anda memberikan Kami maklumat peribadi tertentu yang dapat digunakan untuk menghubungi atau mengenali Anda. Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Alamat emel

 • Nama pertama dan nama belakang

 • Nombor telefon

 • Alamat, Negeri, Wilayah, Poskod, Bandar

 • Data Penggunaan

Data Penggunaan

Data Penggunaan dikumpulkan secara automatik semasa menggunakan Perkhidmatan.

Data Penggunaan mungkin merangkumi maklumat seperti alamat Protokol Internet Peranti Anda (contohnya alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang Anda lawati, waktu dan tarikh lawatan Anda, masa yang dihabiskan di halaman tersebut, peranti unik pengecam dan data diagnostik lain.

Apabila Anda mengakses Perkhidmatan dengan atau melalui peranti mudah alih, Kami dapat mengumpulkan maklumat tertentu secara automatik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, jenis peranti mudah alih yang Anda gunakan, ID unik peranti mudah alih anda, alamat IP peranti mudah alih Anda, telefon bimbit Anda sistem operasi, jenis penyemak imbas Internet mudah alih yang anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Kami juga dapat mengumpulkan maklumat yang dikirimkan oleh penyemak imbas anda setiap kali Anda mengunjungi Perkhidmatan kami atau ketika Anda mengakses Perkhidmatan dengan atau melalui peranti mudah alih.

Teknologi Penjejakan dan Kuki

Kami menggunakan Cookies dan teknologi penjejakan yang serupa untuk mengesan aktiviti di Perkhidmatan Kami dan menyimpan maklumat tertentu. Teknologi pelacakan yang digunakan adalah suar, tag, dan skrip untuk mengumpulkan dan melacak maklumat dan untuk meningkatkan dan menganalisis Perkhidmatan Kami.

Anda boleh memerintahkan penyemak imbas anda untuk menolak semua Kuki atau untuk menunjukkan kapan Kuki dihantar. Walau bagaimanapun, jika Anda tidak menerima Kuki, Anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Kuki boleh menjadi Kuki "Tetap" atau "Sesi". Kuki Tetap kekal di komputer peribadi atau peranti mudah alih anda semasa anda keluar di luar talian, sementara Kuki Sesi akan segera setelah Anda menutup penyemak imbas web anda. Ketahui lebih lanjut mengenai kuki:  Semua Mengenai Kuki .

Kami menggunakan Cookies sesi dan berterusan untuk tujuan yang dinyatakan di bawah:

 • Kuki yang Perlu / Penting

  Jenis: Kuki Sesi

  Ditadbir oleh: Kami

  Tujuan: Kuki ini penting untuk memberi anda perkhidmatan yang tersedia melalui Laman Web dan untuk membolehkan Anda menggunakan beberapa ciri-cirinya. Mereka membantu mengesahkan pengguna dan mencegah penipuan penggunaan akaun pengguna. Tanpa Kuki ini, perkhidmatan yang Anda minta tidak dapat disediakan, dan Kami hanya menggunakan Kuki ini untuk memberi anda perkhidmatan tersebut.

 • Polisi Kuki / Kuki Penerimaan Notis

  Jenis: Kuki Berterusan

  Ditadbir oleh: Kami

  Tujuan: Kuki ini mengenal pasti sama ada pengguna telah menerima penggunaan kuki di Laman Web.

 • Kuki Fungsi

  Jenis: Kuki Berterusan

  Ditadbir oleh: Kami

  Tujuan: Kuki ini membolehkan kami mengingati pilihan yang anda buat semasa Anda menggunakan Laman Web, seperti mengingat butiran log masuk atau pilihan bahasa anda. Tujuan Kuki ini adalah untuk memberi anda pengalaman yang lebih peribadi dan untuk mengelakkan Anda harus memasukkan semula pilihan anda setiap kali anda menggunakan Laman Web.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai kuki yang kami gunakan dan pilihan anda mengenai kuki, sila kunjungi Dasar Kuki kami atau bahagian Kuki di Dasar Privasi kami.

Penggunaan Data Peribadi Anda

Syarikat boleh menggunakan Data Peribadi untuk tujuan berikut:

 • Untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami , termasuk untuk memantau penggunaan Layanan kami.

 • Untuk mengurus Akaun Anda:  untuk menguruskan pendaftaran Anda sebagai pengguna Perkhidmatan. Data Peribadi yang Anda sediakan dapat memberi Anda akses ke fungsi yang berbeza dari Perkhidmatan yang tersedia untuk Anda sebagai pengguna berdaftar.

 • Untuk pelaksanaan kontrak:  pengembangan, pematuhan dan pelaksanaan kontrak pembelian untuk produk, item atau perkhidmatan yang telah anda beli atau kontrak lain dengan Kami melalui Perkhidmatan.

 • Untuk menghubungi Anda:  Untuk menghubungi Anda melalui e-mel, panggilan telefon, SMS, atau bentuk komunikasi elektronik lain yang setara, seperti pemberitahuan push aplikasi mudah alih mengenai komunikasi s atau maklumat yang berkaitan dengan fungsi, produk atau perkhidmatan yang dikontrak, termasuk keamanan, apabila perlu atau munasabah untuk pelaksanaannya.

 • Untuk memberi anda  berita, tawaran istimewa dan maklumat umum mengenai barang, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang serupa dengan yang telah anda beli atau tanyakan kecuali anda memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut.

 • Untuk menguruskan permintaan Anda:  Untuk menghadiri dan mengelola permintaan Anda kepada Kami.

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dalam situasi berikut:

 • Dengan Penyedia Perkhidmatan:  Kami dapat berkongsi maklumat peribadi anda dengan Penyedia Perkhidmatan untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami, untuk menghubungi Anda.

 • Untuk pemindahan Perniagaan:  Kami mungkin berkongsi atau memindahkan maklumat peribadi anda sehubungan dengan, atau semasa rundingan, penggabungan, penjualan aset Syarikat, pembiayaan, atau pemerolehan semua atau sebahagian perniagaan kami kepada syarikat lain.

 • Dengan Ahli Gabungan:  Kami mungkin akan berkongsi maklumat Anda dengan sekutu kami, dalam hal ini kami akan meminta afiliasi tersebut untuk mematuhi Dasar Privasi ini. Ahli gabungan termasuk syarikat induk kami dan anak syarikat lain, rakan usaha sama atau syarikat lain yang Kami kendalikan atau yang berada di bawah kawalan bersama dengan Kami.

 • Dengan rakan niaga:  Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan rakan niaga kami untuk menawarkan kepada anda produk, perkhidmatan atau promosi tertentu.

 • Dengan pengguna lain:  apabila Anda berkongsi maklumat peribadi atau berinteraksi di kawasan awam dengan pengguna lain, maklumat tersebut mungkin dilihat oleh semua pengguna dan boleh diedarkan secara terbuka di luar. Sekiranya Anda berinteraksi dengan pengguna lain atau mendaftar melalui Perkhidmatan Media Sosial Pihak Ketiga, kenalan anda di Perkhidmatan Media Sosial Pihak Ketiga mungkin melihat nama, profil, gambar dan keterangan aktiviti anda. Begitu juga, pengguna lain dapat melihat perihalan aktiviti Anda, berkomunikasi dengan Anda dan melihat profil Anda.

Penyimpanan Data Peribadi Anda

Syarikat akan menyimpan Data Peribadi anda hanya selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan menyimpan dan menggunakan Data Peribadi Anda sejauh yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban undang-undang kami (misalnya, jika kami diminta untuk menyimpan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berlaku), menyelesaikan pertikaian, dan menguatkuasakan perjanjian dan polisi undang-undang kami.

Syarikat juga akan menyimpan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan umumnya disimpan untuk jangka waktu yang lebih pendek, kecuali apabila data ini digunakan untuk memperkuat keselamatan atau untuk meningkatkan fungsi Perkhidmatan Kami, atau Kami secara hukum wajib menyimpan data ini untuk jangka waktu yang lebih lama.

Pemindahan Data Peribadi Anda

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, diproses di pejabat operasi Syarikat dan di tempat lain di mana pihak yang terlibat dalam pemprosesan itu berada. Ini bermaksud bahawa maklumat ini dapat dipindahkan ke - dan dipelihara di - komputer yang berada di luar negara, provinsi, negara atau bidang kuasa pemerintah anda yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada yang ada di bawah bidang kuasa Anda.

Persetujuan anda untuk Polisi Privasi ini diikuti oleh Penyerahan maklumat anda mewakili persetujuan anda untuk pemindahan tersebut.

Syarikat akan mengambil semua langkah yang sewajarnya diperlukan untuk memastikan bahawa data Anda dilayan dengan selamat dan sesuai dengan Dasar Privasi ini dan tidak akan dilakukan pemindahan Data Peribadi Anda ke organisasi atau negara melainkan ada kawalan yang memadai termasuk keselamatan Data dan maklumat peribadi anda yang lain.

Pendedahan Data Peribadi Anda

Urus Niaga Perniagaan

Sekiranya Syarikat terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, Data Peribadi Anda mungkin dipindahkan. Kami akan memberikan notis sebelum Data Peribadi anda dipindahkan dan tunduk pada Dasar Privasi yang berbeza.

Penguatkuasaan undang-undang

Dalam keadaan tertentu, Syarikat mungkin diminta untuk mengungkapkan Data Peribadi Anda jika diminta untuk melakukannya oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (misalnya mahkamah atau agensi pemerintah).

Keperluan undang-undang lain

Syarikat boleh mendedahkan Data Peribadi Anda dengan niat baik bahawa tindakan sedemikian diperlukan untuk:

 • Mematuhi tanggungjawab undang-undang

 • Melindungi dan mempertahankan hak atau harta Syarikat

 • Mencegah atau menyiasat kemungkinan melakukan kesalahan berkaitan dengan Perkhidmatan

 • Melindungi keselamatan peribadi Pengguna Perkhidmatan atau orang ramai

 • Lindungi daripada tanggungjawab undang-undang

Keselamatan Data Peribadi Anda

Keselamatan Data Peribadi Anda penting bagi Kami, tetapi ingat bahawa tidak ada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah penyimpanan elektronik 100% selamat. Walaupun kami berusaha menggunakan kaedah yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi Anda, Kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Hak Privasi California Anda (California's Shine the Light law)

Di bawah California Civil Code Section 1798 (California's Shine the Light undang-undang), penduduk California yang mempunyai hubungan perniagaan yang terjalin dengan kami boleh meminta maklumat setahun sekali mengenai perkongsian Data Peribadi mereka dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung pihak ketiga.

Sekiranya anda ingin meminta lebih banyak maklumat berdasarkan undang-undang California Shine the Light, dan jika anda adalah penduduk California, Anda boleh menghubungi Kami menggunakan maklumat hubungan yang disediakan di bawah.

Hak Privasi California untuk Pengguna Kecil (Kod Perniagaan dan Profesion California Seksyen 22581)

Kod Perniagaan dan Profesion California seksyen 22581 membenarkan penduduk California di bawah usia 18 tahun yang merupakan pengguna laman web, perkhidmatan atau aplikasi dalam talian untuk meminta dan mendapatkan penyingkiran kandungan atau maklumat yang mereka siarkan secara terbuka.

Untuk meminta penghapusan data tersebut, dan jika anda adalah penduduk California, Anda dapat menghubungi Kami menggunakan maklumat hubungan yang disediakan di bawah, dan memasukkan alamat e-mel yang berkaitan dengan akaun Anda.

Ketahuilah bahawa permintaan anda tidak menjamin penghapusan kandungan atau maklumat yang disiarkan secara dalam talian secara menyeluruh dan bahawa undang-undang mungkin tidak membenarkan atau memerlukan penghapusan dalam keadaan tertentu.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh Kami. Sekiranya anda mengklik pada pautan pihak ketiga, Anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga tersebut. Kami sangat menyarankan Anda untuk mengkaji Dasar Privasi setiap laman web yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan atas dan tidak bertanggung jawab atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga.

Perubahan pada Dasar Privasi ini

Kami mungkin Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda mengenai perubahan dengan memposting Dasar Privasi baru di halaman ini.

Kami akan memberitahu Anda melalui e-mel dan / atau pemberitahuan yang jelas mengenai Perkhidmatan Kami, sebelum perubahan itu berlaku dan tarikh "D terakhir" di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk mengkaji Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan pada Dasar Privasi ini akan berlaku apabila ia diposkan di halaman ini.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, Anda boleh menghubungi kami:

 • Melalui e-mel: info@ganimarbletiles.com

Dapatkan harga terkini? Kami akan bertindak balas secepat mungkin (dalam masa 12 jam)

Dasar privasi